Ροτοριανός Όμιλος Κομοτηνής “Ροδόπη”

Μεταφέρουμε ένα μήνυμα συμπαράστασης και αλληλεγγύης σε αυτή τη κρίσιμη περίοδο που διανύουμε όπου τα τεχνολογικά μέσα κρίνονται αναγκαία για την εκπαίδευση των ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ!
Σκοπός της ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΙΣ Group Constructions είναι η έμπρακτη συμβολή βοήθειας και η κάλυψη αναγκών εκπαίδευσης.
Η δωρεά στο ΡΟΤΑΡΙΑΝΟ ΟΜΙΛΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ “ΡΟΔΟΠΗ” αποτελεί μέρος του πλάνου δράσεων έμπρακτης στήριξης της ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΙΣ Group σε συνανθρώπους μας!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top